Aangesteld als preventiemedewerker en hoe nu verder?

U bent door uw werkgever aangesteld als preventiemedewerker, maar u beschikt nog niet over (voldoen)de kennis om alle preventietaken op u te nemen? Dit horen wij vaker, daarom geven wij tijdens deze cursus diverse handvaten en praktijkvoorbeelden om u zo optimaal voor te bereiden binnen uw bedrijf. Een onderdeel tijdens deze cursus is de “elevator pitch” Hier presenteer je een probleem en bied je de mogelijke oplossing aan. Dit is een krachtig element om het bereik en draagkracht te vergroten als preventiemedewerker.

Wettelijk kader

Vanuit de Arbowet (art. 13) zijn werkgevers verplicht de preventietaken binnen hun bedrijf of organisatie vorm te geven. Zij kunnen daarvoor één of meer werknemers aanwijzen: de preventiemedewerker(s). Deze staan de werkgever bij in de dagelijkse zorg voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer.

Ieder bedrijf of organisatie moet ten minste één werknemer aanwijzen als preventiemedewerker. Heeft een bedrijf minder dan 25 werknemers in dienst, dan mag de directeur zelf de preventiemedewerker zijn. Het is van belang dat de preventiemedewerker over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt om de preventietaken goed uit te kunnen voeren.

In de vernieuwde Arbowet – die sinds 1 juli 2017 geldt – heeft de preventiemedewerker een vooraanstaande rol gekregen binnen zijn/haar organisatie. Deze moet met instemming van de werknemersvertegenwoordiging worden aangesteld; dit geldt zowel voor de persoon als voor diens rol. Hij/zij kan worden ingezet om de organisatie te ondersteunen bij de zorg voor een effectief arbeidsomstandigheden- en preventiebeleid binnen een organisatie.

Interesse in deze cursus? Bel ons en wij plannen u in voor de eerstvolgende cursus.

Leave a comment