Started on 1 January 1970 1 dagdeel
255 per cursist

Leer veilig en vakkundig omgaan met onafhankelijke adembescherming bij het uitvoeren van je werkzaamheden. Na de herhaling ontvangt u een certificaat van TNOA

Leerdoelen
• Werking van ademhaling begrijpen
• Onderdelen ademhalingstoestel herkennen
• Regels voor veiligheid en hygiëne toepassen
• Ademhalingstoestel gereed maken en gebruiken
• Praktijkgerichte opdrachten uitvoeren
• Handelen in noodsituaties