Started on 12 September 2019 1 dagdeel
op aanvraag

Risico’s beperken
De training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) is bedoeld voor werknemers die dagelijks of regelmatig de atmosfeer op werkplekken dienen te meten. Bij calamiteiten is het van groot belang dat personeel adequaat kan reageren en voldoende is getraind om de juiste handelingen uit te voeren, zonder de eigen veiligheid uit het oog te verliezen.

Doel ‘Meten van gassen en dampen’
Na de training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) weet de cursist hoe hij of zij de luchtsamenstelling op een werkplek effectief kan meten. De cursist leert aan de hand van meetuitkomsten correct advies te geven over de benodigde veiligheidsmaatregelen om veilig te kunnen werken in een gemeten atmosfeer.

Doelgroep
De training ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) is bestemd voor medewerkers die de atmosfeer op verdachte werkplekken moeten meten. Daarnaast is deze training ook geschikt voor leidinggeven, toezichthouders en verstrekkers van werkvergunningen.

Inhoud van de training
Tijdens de veiligheidstraining komen onder andere aan bod:

Theorie

Plaats van gasmeten binnen de Arbowet;
Gezondheidsrisico’s bij het werken met gevaarlijke stoffen;
Zuurstof percentage en verstikkingsgevaar;
Brand en explosiegevaar;
Vergiftigingsgevaar;
Meetstrategie en meetfouten;
Zuurstofmeting;
Explosiegevaarmeting;
Gasmeten;
Interpreteren en meetgegevens;
Werking van verschillende gasmeetapparatuur.
Praktijk

Maken van meetstrategieën;
Gebruik van gasmeetapparatuur in verschillende toepassingen;
Opstellen van adviezen aan de hand van de situatie en de meetgegevens.

Toets/examen
Een schriftelijk examen maakt deel uit van deze training.

Praktische informatie
T.T.C. Training & Certificering B.V. is een door NOGEPA gecertificeerd trainingsinstituut.

Trainingsduur
De training duurt 1 dag.

Aantal deelnemers
TNOA verzorgt deze veiligheidsopleiding binnen uw bedrijf (voor minimaal 5 personen van uw onderneming).

Cursuslocatie
Deze veiligheidsopleiding verzorgt TNOA binnen uw bedrijf (incompany). Met eigen middelen en in een eigen werkomgeving is het trainingseffect hoger.

Certificering
Het certificaat ‘Meten van gassen en dampen’ (NOGEPA 1.4) wordt verstrekt na voldoende resultaat. Dit certificaat heeft een geldigheidsduur van 4 jaar.

Benodigdheden
Deelnemers dienen te zorgen voor:

PBM’s (werkkleding, -schoenen, -handschoenen, veiligheidsbril en -helm);
geldig identiteitsbewijs (rijbewijs of paspoort);
eigen gasmeetapparatuur (incl. handleiding op papier).
Door opdrachtgever te verzorgen:

theorieruimte (met beamer);
praktijkruimte
evt. lunch