Een werkgever draagt de zorg voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en bezoekers van het bedrijf. Om er zeker van te zijn dat je zo goed mogelijk voorbereid bent op incidenten en calamiteiten, stel je met behulp van Ten Napel Opleidingen een bedrijfsnoodplan op.

Met een bedrijfsnoodplan kun je de organisatie voorbereiden op incidenten. De risico’s op deze incidenten worden in kaart gebracht middels een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Bij het opstellen van een RI&E komen een aantal restrisico’s naar voren, dit zijn bepaalde risico’s die niet geheel weggenomen kunnen worden. Denk hierbij aan het ontstaan van brand, een medewerker die onwel wordt of een bommelding. Lees hier meer over een RI&E.

Wanneer je ervoor kiest om het bedrijfsnoodplan voor jouw organisatie door Novisafe te laten opstellen, weet je zeker dat onderstaande onderwerpen zijn opgenomen: