Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) breng je alle risico’s van jouw bedrijf in kaart die de veiligheid en gezondheid van jou en je collega’s kan bedreigen. Door het opstellen van een RI&E kunnen er maatregelen genomen worden om de bedrijfsrisico’s te beperken of uit te sluiten.

Een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet, waar bijna alle werkgevers aan moeten voldoen. Elke organisatie kent bedrijfsspecifieke risico’s, dit zijn er vaak meer dan men denkt. Niet alleen mogelijke ongevallen met machines of materiaal, maar ook de belasting en werkdruk van personeel kunnen risico’s vormen. Voor het opstellen van een RI&E is het relevant om te weten wat er speelt binnen jouw organisatie.

Om geld en tijd te besparen en er zeker van te zijn dat de RI&E volledig en up-to-date is, kun je er ook voor kiezen om dit uit handen te geven aan Ten Napel Opleidingen & Advies. Wij doorlopen een stappenplan om een zo compleet mogelijke risico-inventarisatie te maken voor de bedrijfsveiligheid van jouw bedrijf.

kosten Risico Inventarisatie en Evaluatie

Een RI&E opstellen is logischerwijs een stukje maatwerk; elk bedrijf is anders en heeft te maken met verschillende risico’s. De kosten zijn dus afhankelijk van de organisatie en de grootte hiervan.