Started on 1 January 1970 per oefening
225 per oefening

Oefenen is maatwerk
Bedrijven en instellingen zijn wettelijk verplicht om regelmatig een ontruiming te organiseren. Ten Napel Opleidingen & Advies ondersteunt u graag bij het professioneel opzetten en begeleiden van een ontruimingsoefening binnen uw organisatie. Om dit op een zo realistisch mogelijke manier te doen beschikken wij over een breed assortiment oefenmaterialen.
Doel van een ontruiming
– Kunnen de aanwezige personen op tijd het gebouw verlaten.
– Oefenen van de procedures uit het nood en ontruimingsplan.
– Functioneert de interne calamiteitenorganisatie.
Oefeningen worden uitgezet conform een realistisch scenario. Hiervoor is kennis van het gebouw noodzakelijk en dient bekend te zijn hoe het zich bij brand gedraagt. Zo leren u, uw medewerkers en eventuele andere personen binnen uw organisatie op een adequate manier te reageren wanneer het pand tijdens een calamiteit ontruimd dient te worden.
Scenario
Er zal een brand worden geënsceneerd bij het kopieerapparaat. De brand zal overslaan naar de papiercontainer die in naast het apparaat staat. De rook zal zich verspreiden over de gang. Door de rookdetectie zal het Brandmeldinstallatie afgaan, hierdoor wordt de oefening gestart.
Duur oefening op locatie
Afhankelijk van het scenario zal de daadwerkelijke oefening niet meer dan 60 minuten duren incl. de evaluatie ter plaatse. Daarbij houden we rekening met de wettelijke 8 minuten aanrijdtijd van de brandweer. Belangrijke vragen die de HBHV’er zal moeten kunnen beantwoorden zijn:
– Wat staat in de brand,
– Wat is de kortste weg naar de brandhaard,
– Is iedereen uit het pand
Evaluatie
Na afloop van de ontruimingsoefening wordt geëvalueerd. Waar zaten de knelpunten en hoe kunnen deze worden verbeterd, om het bij een volgende inzet nog beter te laten verlopen.
Na de mondelinge evaluatie ontvangt u een evaluatierapport waarin de knelpunten beschreven staan. Deze gegevens kunt u meenemen ter verbetering van uw BHV-organisatie en de aanpassing van uw ontruimingsplan.