Started on 23 December 2022 3 dagdelen
€ 325 per cursist

Alle taken behorende bij deze functie worden behandeld in de cursus Beheerder Brandmeldinstallatie.
Elk bedrijf is verplicht om over een brandmeldinstallatie te beschikken. Maar elk bedrijf dient daarnaast ook iemand aan te wijzen en op te leiden om deze brandmeldinstallatie te beheren: de beheerder brandmeldinstallatie. Deze medewerker verricht belangrijke controles en handelingen om de werking en veiligheid van de brandmeldinstallatie te te garanderen. Door dit te doen, wordt ook de veiligheid van medewerkers zo veel mogelijk gewaarborgd. Wij hoeven niemand uit te leggen dat een goede werking van een brandmeldinstallatie cruciaal is voor een veilige werkplek. De beheerder brandmeldinstallatie cursus leidt je op tot beheerder van de brandmeldinstallatie bij jou op het werk.

Iedere medewerker kan beheerder brandmeldinstallatie worden, op voorwaarde dat je het BBMI certificaat behaalt. Wanneer je slaagt voor onze cursus, krijg je dit certificaat uitgereikt. Dit betekent dat je vanaf dan de persoon binnen de organisatie bent die alles weet over de gebruikte brandmeldinstallatie. Jij zorgt ervoor dat deze wordt gecontroleerd en te allen tijde goed blijft werken.

Wat zijn de taken van een opgeleid persoon brandmeldinstallatie?
Wat zijn de taken van een opgeleid persoon brandmeldinstallatie? Dit zijn er flink wat. Daarmee begrijp je direct waarom er ook een daadwerkelijke opleiding beheerder brandmeldinstallaties is, en waarom je verplicht bent om een BBMI certificaat te kunnen overhandigen. Hoewel iedereen kan worden opgeleid tot beheerder, is dit geen functie die je zomaar kunt uitvoeren zonder de juiste kennis. Je hebt een belangrijk en omvangrijk takenpakket en grote verantwoordelijkheden. Hieronder staan de belangrijkste taken beschreven.
Het uitvoeren van periodieke controles is een van de belangrijkste taken. Hier wordt in de beheerder brandmeldinstallatie cursus dan ook veel aandacht aan besteed. Door deze periodieke controles uit te voeren, zorg je ervoor dat de brandmeldinstallatie te allen tijde goed blijft werken. Eventuele defecten komen tijdens deze controles aan het licht en kunnen worden verholpen. De taken bestaan uit:

– Controle op de doormelding en het ontvangst van storingsmeldingen.
– Visuele controle van alle elementen van de installatie
– Controle op de doormelding en het ontvangst van een handbrandmelding en een automatische brandmelding
– Het bijwerken van een (digitaal) logboek.

De bovenstaande taken van een opgeleid persoon brandmeldinstallatie dienen maandelijks te worden uitgevoerd. Daarnaast zijn er nog taken die met een grotere interval moeten worden uitgevoerd, namelijk eens in de vier of acht maanden.
– Controle van de werking van de meldfunctie van alle meldergroepen
– De bereikbaarheid van alle handbrandmelders controleren en de visuele controle op de werking ervan.
– Controleren of alle brandmelders nog beschikken over voldoende vrije ruimte
– Controle van de protocollen met de alarmorganisatie en BHV’ers
-Controleren of wijzigingen in de omliggende ruimte geen negatieve invloed hebben op de brandmeldinstallatie
– Checken of alle technische tekeningen, plattegronden en schema’s nog overeenkomen met de werkelijke situatie
– Het logboek bijwerken